BJM "PRO-TECH" Janusz KRYSZPIN

BJM "PRO-TECH" Janusz KRYSZPIN

ADR KURSY, DORADZTWO


Szanowni Państwo, Przewóz materiałów niebezpiecznych wg ADR wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień, aby je uzyskać należy ukończyć stosowne szkolenie oraz zdać państwowy egzamin dzięki czemu otrzymacie Państwo zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych na terenie naszego Państwa oraz innych krajów europejskich. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom firma szkoleniowo-doradcza BJM „PRO-TECH” oferuje Państwu: Kursy ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w tym: - kurs ADR podstawowy, uprawniający do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1 i 7, - kurs ADR specjalistyczny: * przewóz w cysternach, * przewóz materiałów wybuchowych ( kl.1) * przewóz materiałów promieniotwórczych (kl.7) W ramach kursu zapewniamy Państwu: • Profesjonalne przygotowanie do przewozu materiałów niebezpiecznych w kraju i poza granicami naszego Państwa, • Materiały szkoleniowe i poradniki kierowcy niezbędne do nauki, zdania egzaminu, a także codziennej pracy kierowcy, • Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz wydanie zaświadczenia ADR (w cenie kursu!) WYMAGANIA OD UCZESTNIKA KURSU: - ukończone 21 lat, - prawo jazdy odpowiedniej kategorii, - zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm Ponadto oferujemy również usługi w zakresie: - Doradztwa ADR dla firm przewozowych i spedycyjnych, - Szkolenia osób innych niż kierowcy, które pracują przy towarach niebezpiecznych, - Opracowania procedur przewozowych, - Kontroli i nadzoru w przedsiębiorstwie nad pracą kierowców w zakresie spełnienia wymagań przepisów ADR, - Opracowania sprawozdań rocznych z przewozu towarów niebezpiecznych, - Kompleksowej obsługi BHP.

Dane firmowe


Adres: Stefana Okrzei 3/1907-300 Ostrów Mazowiecka

Tel: +48 606 886 794

MIEJSCE PROWADZENIA SZKOLEŃ


BJM "PRO-TECH" Janusz KRYSZPIN

Adres: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, 3-go Maja 40 lok. 19

07-300 Ostrów Mazowiecka

Telefon: 606 886 794

Lokalizacja


Formularz kontaktowy - Zgłoszenie na kurs


__  __  __  __  _ __  _____  
\ \\ / // \ \\/ // | |/ // | ___|| 
 \ \/ //  \ ` //  | ' //  | ||__  
 \ //   | ||  | . \\  | ||__  
  \//    |_||  |_|\_\\ |_____|| 
  `    `-`'  `-` --` `-----`